Home

 

GÓI CÁC GÓI CHẠY MÔ HÌNH TRÊN EVIEW/SPSS/STATA,….. ĐƠN GIÁ (đồng)

A

CHẠY HỒI QUY HOẶC KIỂM ĐỊNH

A1 Chạy trên data của Khách hàng  700.000 – 1.000.000
A2 Chỉnh sửa lại data của khách + chạy mô hình/kiểm định,…  2.500.000 – 3.000.000
A3 Chỉnh sử data + chạy ra kết quả + giải thích kết quả,….  4.000.000 – 5.000.000

B

Thongke.club CUNG CẤP SỐ LIỆU

B1 Cung cấp data  2.500.000 – 3.000.000
B2 Cung cấp data+ chạy mô hình  4.000.000 – 6.000.000
B3 Cung cấp data + chạy mô hình + giải thích kết quả  5.000.000 – 7.000.000
C CÁC GÓI VIẾT ĐỀ CƯƠNG
C1 Tư vấn lựa chọn tên đề tài theo chuyên ngành 500.000 – 1.000.000
C2 Chỉnh sửa đề cương của khách hàng 2.000.000 – 5.000.000
C3 Viết đề cương mới 5.000.000 – 9.000.000
D CÁC GÓI VIẾT LUẬN VĂN
D1 Phần Mở đầu 500.000 – 800.000
D2 Phần Tổng quan các nghiên cứu trước liên quan đến vấn đề nghiên cứu 1.500.000 – 3.000.000
D3 Phần Tổng quan cơ sở lý thuyết 1.500.000 – 2.000.000
D4 Phần Phương pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu 1.500.000 – 3.000.000
D5 Phần Kết quả nghiên cứu và thảo luận 10.000.000 – 20.000.000
D6 Phần Kết luận và kiến nghị 1.000.000 – 1.500.000
D7 Tài liệu tham khảo 500.000 – 1.000.000
D8 Luận văn đầy đủ (tùy luận văn có mô hình hay không, mô hình khó hay dễ) 13.000.000 – 28.000.000
E TRỌN GÓI: ĐỀ CƯƠNG + LUẬN VĂN (từ A-Z) 23.000.000 – 30.000.000
Chú ý: 
+ Với các đề cương có mô hình, khách sẽ được 01 buổi hướng dẫn miễn phí cách chạy mô hình trên phần mềm SPSS/EVIEW/STATA (Tùy khách chọn)
+ Nếu làm gấp thì sẽ phụ thu thêm từ 20 – 50% đơn giá
F CÁC GÓI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 
F1 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình theo yêu cầu của khách hàng 500.000 – 1.000.000
F2 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình theo Dữ liệu của khách hàng 2.000.000 – 3.000.000
F3 Sử dụng phần mềm để chạy mô hình + Sửa dữ liệu của khách hàng + Đọc kết quả 3.000.000 – 5.000.000
Chú ý: 
+ Khi hướng dẫn tại nhà với thời lượng 2h/1buổi/1mô hình
+ Có hướng dẫn online (livestream hoặc video)
+ Thongke.Club sẽ tư vấn cho bạn phần mềm dễ sử dụng và phù hợp từng loại dữ liệu
G DỊCH VỤ KHÁC
G1 Thu thập dữ liệu online/dữ liệu khảo sát thực tế/dữ liệu địa phương/số liệu thống kê (tùy theo nhu cầu) 3.000.000 – 10.000.000
G2 Làm power point bảo vệ đề cương 300.000 – 800.000
G3 Làm power point sermina 1/2/bảo vệ luận văn 500.000 – 1.000.000